Menu
Sepet

Mikroalgler
Mikroalgler - Bu oldukça küçük alg türünün boyutu yaklaşık 20 milimetredir. Hızla çoğalır

ve bu nedenle daha büyük gruplar halinde oluşurlar. Bu tür algler dünya çapında okyanuslarda

bulunurlar ve deniz planktonunun önemli bir bölümünü temsil eder.


Etkileri: Mikroalgler özü inanılmaz kozmetik özelliklere sahiptir. Hücre içindeki mitokondrileri

destekler, adipositlerde depolanan yağın yakılmasını iyileştirir, vücut hacmini azaltırlar.

Ayrıca cilt elastikiyetini ve direncini artırırlar.